สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)

สมัครดีลเลอร์ของ https://www.spgroupthailand.com/  นั้น มีสิทธิประโยชน์และข้อดีเช่นทางบริษัทฯเรานั้นเน้นการขายส่งเป็นหลักทางบริษัทฯยินดีและขอเชิญชวนร่วมมาสมัครดีลเลอร์ของเรา ท่านจะมีหน้าร้าน หรือ ไม่มีก็ได้ ขอให้เดินสายกล้องวงจรปิดได้ทางบริษัทฯจะได้ส่งลูกค้าให้ได้ตามพื้นที่ใกล้ เคียงที่ท่านทำงานอยู่ ท่านสมัครดีลเลอร์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

ดาวโหดใบสมัครดีเลอร์ ....คลิ๊กที่นี่...
1.เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2.สำเนาบัตรประชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4.กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอสำเนา ภพ. 20 ด้วย (ถ้ามี)
5.แผนที่ตั้งบริษัท ที่สามารถติดต่อได้
6.ส่งรูปถ่ายของตัวเองมา 1 รูป (เพื่อติดบัตรตัวแทน)

กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบบริษัท ก็สมัครได้ โดยใช้เอกสารในการสมัครดังนี้

1.สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
3.แผนที่ร้านค้า ที่สามารถติดต่อได้
4.โทรศัพท์แจ้งความจำนงค์ในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง

1. ติดต่อ เบอร์ 081-474-4961
2. ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
3. E-mail : sale289sp@gmail.com
**หมายเหตุ**

เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง บริษัท 289 เอสพี ซัพพลาย จำกัด แล้ว แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย

 

        

Visitors: 2,736