Hikvision New Technology

DS-K1TA70MI-T เทอร์มินัลการจดจำใบหน้า

 

  

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ MinMoe ขั้วคัดกรองอุณหภูมิปลอดภัยจากเนชั่หัวเรื่อง: การสัมผัสเพลงแค่ติดชีวิตก็เปลี่ยน

- ปลอดภัยจากเนชั่หัวเรื่อง: การสัมผัสด้วยหัวเรื่อง: การสแกนใบหน้า

- สแกนใบหน้าได้แม้ใส่หน้ากาก

- ตรวจวัดอุณหภูมิได้แม่นยำสูงสุดสูง + - 0.5 องศา

- ตรวจจับหัวเรื่อง: การใส่หน้ากากได้

- ฉันระบบลงเวลางานพนักงาน

- ขั้นต่ำได้อย่างจาก Hikvision

เครื่องสแกนจวัดอุณหภูมิ Temperature ScreeningTerminals

 

 

Visitors: 24,548