IT Support Hikvision


         
 การลบอุปกรณ์บนแอพพลิเคชั่น Hik connect    DS-2CV2Q21FD-IW เชื่อมต่อเข้า NVR    Reset password กล้อง Hikvision
         
         
กล้องIP ดูไม่ได้แก้ยังไง    การแก้ไขเมื่อมีคนเคยสแกนดูออนไลน์แล้ว    ดูออนไลน์ไม่ได้แก้ยังไง
         
         
 เครื่องบันทึกofflineแก้ยังไง                     การแก้ไขการดูออนไลน์               การดูย้อนหลังและการExport file
         
         
      การตั้งค่าเครื่องบันทึกHikvisionเบื้องต้น      การตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือHikvision
  วิธีการแก้ไขกล้องไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ 
         
   
วิธีการแก้ไขกล้องไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้   วิธีการใช้โปรแกรม SADP Tools เบื้องต้น   วิธีการตรวจเช็คกล้องIP เบื้องต้นว่าเสียหรือไม่
         
         
               เพิ่มกล้องIPเข้าเครื่องบันทึกNVR        

 

 

 

 

 

   
 ดูออนไลน์ไม่ได้แก้ยังไง(กล้องWIFI)    แอดกล้องIPเข้าเครื่องบันทึกNVR    การดูย้อนหลังและการExport file
         
         
 เครื่องบันทึกoffline แก้ยังไง?   ปัญหาประจำวัน (การยกเลิกอุปกรณ์ในแอป)   

 ปัญหาประจำวัน

(ปัญหาการดูออนไลน์ในการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต)

         
       
 ปัญหาประจำวัน (กล้องIPเชื่อมกับPOE)    วิธีการใช้โปรแกรม SADP Tools เบื้องต้น     การตั้งค่าเครื่องบันทึกHikvisionเบื้องต้น
         
   
การตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือHikvision   วิธีแก้ไขกล้องไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้   รีวิวกล้อง DS-2CD2347G1-LU
   
   

การแก้ไขการดูออนไลน์ไม่ได้

(มีบัญชีในการเชื่อมไปแล้ว)

 

  วิธีการตรวจเช็คกล้องIPเบื้องต้นว่าเสียหรือไม่   DS-2CV2Q21FD-IW เชื่อมต่อเข้าNVR
         
       
การลบอุปกรณ์บนแอพพลิเคชั่น Hik connect        

 

 

Visitors: 47,125